Monday, April 5, 2010

ADUAN KEROSAKAN PERALATAN ICT

salam

Sekolah-sekolah boleh mula membuat permohonan bagi kerja-kerja penyelenggaraan peralatan ICT yang akan dilaksanakan dari April - Jun 2010.

Oleh kerana peruntukkan yang turun adalah terhad dan tempoh kerja yang singkat , hanya sebahagian sekolah sahaja yang akan terlibat.

Pemilihan sekolah yang akan diselenggara berdasarkan kepada keperluan segera sekolah dan tahap kritikal kerosakan peralatan tersebut.

Permohonan boleh dikemukakan seberapa segera samada melalui email, fax atau surat untuk perhatian Pegawai Khas ICT di PPD.

sekian makluman

wsalam

No comments:

Post a Comment