Thursday, July 30, 2009

senarai tugas FT17

di bawah adalah senarai tugas FT17 :-

1. Menyenggara peralatan ICT, aplikasi pengkomputeran dan operasi sistem yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta memeriksa dan menyenggara kelengkapan ICT yang rosak iaitu perkakasan utama, komponen-komponen dan aksesori ICT


2. Membantu, memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall, Proxy, DNS dan lain-lain bagi rangkaian SchoolNet, EGNet, Broadband, Internet Access, Pusat Akses dan sebagainya.

3. Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP-Address, Gateway, Modem dan sebagainya.

4. Menerima aduan kerosakan dan mengambil tindakan awal ke atas sebarang kerosakan (1st Level Support).

5. Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyenggaraan termasuk mencatat log, memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal, membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.

6. Membantu menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah.

7. Memastikan operasi peralatan ICT dan sistem maklumat di sekolah mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU.

8. Memastikan kontraktor-kontraktor yang terlibat dengan projek-projek ICT di sekolah melaksanakan tanggungjawab mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak.

Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan seperti diarahkan dari semasa ke semasa.

selain dari itu boleh la anda merujuk kepada fail meja masing-masing.

No comments:

Post a Comment